Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław691-201-501kontakt@kopexmed.pl

Zapewniamy łatwy i szybki dostęp do lekarza oraz kompleksowe konsultacje lekarzy wielu specjalności.

Zobacz listę naszych lekarzy

W ramach leczenia ambulatoryjnego nasza placówka posiada wiele poradni specjalistycznych.

Zobacz więcej