Szanowni Państwo, 

informujemy, że zgodnie z 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przechowywania(Dz. U. Nr 232, poz. 1697)

każdy pacjent NZOZ Kopexmed ma możliwość złożenia oświadczenia:

1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych.

2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

Posiadanie powyższych oświadczeń służy realizacji i przestrzegania przez NZOZ Kopexmed praw pacjenta w zakresie zachowania w tajemnicy informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

10

lat doświadczenia

30+

Specjalistów

90%

Pozytywnych opinii

20000+

Zrealizowanych wizyt