1. Przed każdą poradą lekarską i badaniem należy zgłosić się najpierw do działu rejestracji i umawiania pacjentów celem dopełnienia formalności ubezpieczeniowych lub uiszczenia opłaty za świadczenia medyczne, a następnie rejestracji, w danym dniu, tego świadczenia w systemie informatycznym NZOZ Kopexmed. Bez dokonania tej procedury realizacja świadczeń medycznych będzie niemożliwa.

2. Umówienie się na świadczenie w naszym zakładzie nie jest jednoznaczne z dopełnieniem powyższych formalności. Stanowi jedynie swoistą rezerwację terminu udzielania świadczenia.

3. W czasie dopełniania formalności w dziale rejestracji i umawiania pacjentów należy okazać dokument tożsamości z nr PESEL. Konieczne jest udokumentowanie tożsamości osoby, której będą udzielane świadczenia, a w przypadku pacjenta małoletniego również tożsamość opiekuna.

4. Świadczenia medyczne będą udzielane wyłącznie pacjentom umówionym i zarejestrowanym w systemie informatycznym NZOZ Kopexmed.

10

lat doświadczenia

30+

Specjalistów

90%

Pozytywnych opinii

20000+

Zrealizowanych wizyt