Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław691-201-501kontakt@kopexmed.pl

USG narządu ruchu to nieinwazyjne badanie, stosowane w diagnostyce chorób układu mięśniowo-szkieletowego. Badanie pozwala na uwidocznienie nieprawidłowościw obrębie ścięgien i brzuśców mięśni, więzadeł, powierzchni stawowych, wolnych ciał w jamach stawowych, czy też ocenę okolicznych węzłów chłonnych.

Przeprowadzenie badania daje możliwość oceny zmian pourazowych i zapalnych, obrzęków, krwiaków oraz efektów leczenia operacyjnego.

Na badanie należy przynieść ze sobą, jeśli jest taka możliwość, opisy poprzednich badań USG, radiogramy, wypisy ze szpitala- całą dokumentację dotyczącą problemu medycznego.