Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław691-201-501kontakt@kopexmed.pl

Nasza poradnia ortopedyczna oferuje swoim Pacjentom dostęp do lekarzy specjalistów, którzy w oparciu o bogate doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii zapewniają kompleksową opiekę związaną z diagnostyką oraz leczeniem większości schorzeń narządu ruchu, będących wynikiem wad wrodzonych, nabytych lub urazów. W leczeniu stosuje metody zarówno operacyjne, jak i zachowawcze.

Pacjenci w ramach poradni mają także możliwość  wykonania ultrasonograficznych badań ortopedycznych. Staramy się objąć chorego kompleksową opieką, dlatego poradnia ortopedyczna ściśle współpracuje z poradnią rehabilitacyjną.