Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław691-201-501kontakt@kopexmed.pl

Poradnia Onkologii Dziecięcej w NZOZ Kopexmed prowadzi diagnostykę najmłodszych pacjentów w kierunku chorób nowotworowych, zarówno układu krwiotwórczego (białaczki) oraz układu chłonnego (nieziarnicze chłoniaki, chłoniak Hodgkina), jak i licznych guzów litych (m.in. złośliwe nowotwory tkanek miękkich, neuroblastoma, retinoblastoma, guzy kości, guzy zarodkowe, guzy nerek i guzy ośrodkowego układu nerwowego). Pracownią kieruje dr n.med. Waldemar Gołębiowski.

Onkolog dziecięcy - umów się na wizytę

Krótkie terminy wizyt. Zadzwoń pod jeden z numerów 691-201-501, 71 343-30-40.