Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KOPEXMED
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 23
Wrocław 50-044

tel: 71 343 30 40; 691 201 501
e-mail: kontakt@kopexmed.pl