Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław691-201-501kontakt@kopexmed.pl
Cena standardowa: 200 zł