Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław691-201-501kontakt@kopexmed.pl

Padaczka

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Szacuje się, że w Polsce choruje na nią nawet 1% społeczeństwa, a śmiertelność wśród tych pacjentów jest 2-4 wyższa niż w pozostałej populacji. Pierwsze napady mogą pojawiać się w każdym wieku, jednak najczęściej choroba rozpoczyna się w wieku dziecięcym lub podeszłym.

PRZYCZYNY

Padaczka może być spowodowana wieloma przyczynami:

  • Wadami rozwojowymi mózgu
  • Czynnikami uszkadzającym płód
  • Urazami
  • Niedokrwieniem mózgu
  • Guzami mózgu
  • Zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych
  • Przyczynami genetycznymi

OBJAWY

Napady padaczkowe dzielą się na:

  • Częściowe – zaczynają się w ograniczonym obszarze mózgu. Mogą objawiać się drgawkami pojedynczych kończyn, drętwieniem, doznaniami węchowymi, wzrokowymi lub słuchowymi. Świadomość w czasie napadu może być zachowana lub nie.
  • Uogólnione – związane z wyładowaniami elektrycznymi w głębszych partiach mózgu. Najczęściej przebiegają z drgawkami całego ciała, ale w wieku dziecięcym zdarzają się napady abscence polegające na chwilowym wyłączeniu świadomości
  • Stan padaczkowy – napady powtarzają się przez co najmniej 30 minut, a świadomość pomiędzy nimi nie powraca. Stanowi on zagrożenie życia, a leczenie powinno być rozpoczęte jak najszybciej Napadom może towarzyszyć aura.

DAGNOSTYKA

Aby rozpoznać padaczkę należy przede wszystkim zebrać wywiad dotyczący napadów zarówno od pacjenta, jak i świadków. Dodatkowo przeprowadza się diagnostykę obrazową w postaci tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Istotne jest również badanie elektroencefalografem (EEG).

LECZENIE

A terapii padaczki stosowanych jest wiele leków mających działanie przeciwdrgawkowe. Leczenie rozpoczyna się od jednego leku i małych dawek, stopniowo zwiększając je aż do ustąpienia napadów. W razie braku skuteczności lek zamieniany jest na inny o podobnym działaniu. Pacjentów, u których stwierdza się zmiany w strukturze mózgu lub padaczkę oporną na leki, kwalifikuje się do leczenia chirurgicznego.