Marszałka Józefa Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław691-201-501kontakt@kopexmed.pl

Duszność

Duszność jest subiektywnym uczuciem braku powietrza, trudności w oddychaniu lub zadyszki spowodowanym niedostatecznym dostarczaniem tlenu do tkanek.

Może do tego dojść w wyniku:

  • Chorób układu oddechowego (niewydolności oddechowej, zapalenia płuc, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, obrzęku płuc, zniekształceń klatki piersiowej)
  • Chorób układu krążenia (zawału lub niewydolności serca)
  • Zatorowości płucnej
  • Zaburzeń metabolicznych
  • Zatrucia tlenkiem węgla lub innymi toksynami
  • Nadczynności tarczycy
  • Zaburzeń psychogennych (hiperwentylacji)
  • Osłabienia mięśni oddechowych
  • Dużego wysiłku fizycznego u osób zdrowych

Pacjenci szczególnie często zgłaszają się z tym objawem podczas zaostrzeń przewlekłych schorzeń takich jak astma czy choroba wieńcowa.

Duszność może być ostra, przewlekła lub napadowa. Rozpoznanie z jakim typem zgłasza się pacjent jest niezmiernie istotne przy postawieniu rozpoznania i podjęciu leczenia.

W diagnostyce mają zastosowanie: wywiad zebrany od pacjenta, ocena parametrów życiowych (oddechu, tętna i ciśnienia tętniczego), pulsoksymetria, gazometria, RTG klatki piersiowej, EKG, USG serca, tomografia komputerowa lub angio-TK klatki piersiowej, ocena parametrów czynności nerek i wątroby, badanie neurologiczne.

Leczenie polega na terapii choroby podstawowej.