Ból głowy

Ból głowy jest najczęstszym objawem zgłaszanym przez pacjentów. Niestety, w związku z tym, że
występuje on w przebiegu wielu chorób, jest symptomem bardzo niecharakterystycznym. Zdarza się,
że występuje bez przyczyny organicznej (wynikającej z choroby), jak na przykład migrena. Mamy
wtedy do czynienia z pierwotnym bólem głowy. Wtórny ból głowy związany jest z toczącym się
stanem chorobowym. Może być spowodowany:

  • Urazem głowy lub szyi
  • Chorobą naczyń wewnątrzczaszkowych lub dogłowowych
  • Działaniem substancji chemicznych lub ich odstawieniem
  • Zakażeniem (np. zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych)
  • Chorobami oczu, uszu, nosa, zatok przynosowych, zębów, szyi
  • Guzem mózgu lub przerzutem


Nagły i gwałtowny ból głowy może mieć związek z krwawieniem podpajęczynówkowym lub innym
stanem zagrażającym życiu. Należy wtedy bezzwłocznie wdrożyć diagnostykę i stosowne leczenie.

Aby postawić właściwe rozpoznanie, należy zebrać dokładny wywiad od pacjenta o charakterze bólu,
jego nasileniu, częstości i mogących go wywołać czynnikach. Dodatkowo, w zależności od podejrzewanej przyczyny bólu, wykonuje się tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, nakłucie lędźwiowe lub badanie dopplerowskie tętnic dogłowowych.

Łagodny i umiarkowany ból głowy można leczyć doraźnie za pomocą ogólnodostępnych leków
przeciwzapalnych lub przeciwbólowych. W przypadku poważniejszych lub nie odpowiadających na
podstawową terapię ataków migreny leczenie ustala się z lekarzem.