Badania w ciąży

Ciąża to okres radosnego oczekiwania na narodziny dziecka ale także czas wzmożonego dbania o własne zdrowie i higienę. Kalendarz badań laboratoryjnych w ciąży powstał w celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla kobiety ciężarnej i jej przyszłego dziecka. Jest to odgórne rozporządzenie ministra zdrowia i powinno być respektowane w każdej placówce medycznej w Polsce.

WAŻNE: Pamiętaj, że wykonywanie w odpowiednich terminach badań w ciązy pozwala wykryć szereg nieprawidłowości i wcześnie zapobiegać ich następstwom.

BADANIA DO 10. TYG. CIĄŻY:

 1. Morfologia krwi
 2. Badanie ogólne moczu- do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu.
 3. grupa krwi i czynnik Rh- stalenie grupy i Rh krwi (o ile ciężarna nie posiada odpowiednio udokumentowanego badania): w przypadku niezgodności grup krwi kobiety w ciąży i płodu może dojść to tzw. konfliktu serologicznego.
 4. glukoza na czczo- wykonanie badania w kierunku cukrzycy: najczęściej polega ono na zbadaniu stężenia glukozy we krwi na czczo;
 5. badania w kierunku chorób zakaźnych: HCV(wirusowe zapalenie wątroby typu C), HIV, VDRL(kiła),  Toksoplazmoza IgG/IgM i Różyczka IgG/IgM (zachorowanie na dwie ostatnie choroby w ciąży może być przyczyną wad wrodzonych);
 6. TSH- wykonanie badania w kierunku chorób tarczycy

BADANIA 15-20 TYG. CIĄŻY:

 1. Morfologia krwi
 2. Badanie ogólne moczu

BADANIA 21-26 TYG. CIĄŻY:

 1. Badanie stężenia glukozy we krwi po doust-nym podaniu 75 g glukozy (w24–26 tygo-dniu ciąży) – trzypunktowe oznaczenie stę-żenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo), po 1 i2 godz. od podania glukozy.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
 4. U kobiet z ujemnym wynikiem w I try-mestrze – badanie wkierunku toksopla-zmozy (IgM).

BADANIA 27-32 TYG. CIĄŻY:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała anty-D ukobiet Rh (–).

BADANIA 33-37 TYG. CIĄŻY:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Badanie antygenu HBs.
 4. Badanie HIV.
 5. Posiew z pochwy i odbytu w kierunku pa-ciorkowców B-hemolizujących (35–37 ty-dzień ciąży).
 6. Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.

BADANIA W 38-39 TYG. CIĄŻY:

 1. Morfologia krwi
 2. Badanie ogólne moczu

10

lat doświadczenia

30+

Specjalistów

90%

Pozytywnych opinii

20000+

Zrealizowanych wizyt